Z wielką przyjemnością informujemy, że pozytywnie został rozpatrzony nasz wniosek i zawarta umowa na realizację zadania pn. „Wzmocnienie zasobów technicznych i kadrowych Fundacji Zaangażowani.pl drogą do jej długofalowego rozwoju i dywersyfikacji źródeł finansowania działań misyjnych.” w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 – Priorytet 1a – tj. zrównoważony rozwój organizacyjny – wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego

W ramach PROO priorytet 1a pozyskaliśmy kwotę w wysokości 350 000zł, dzięki której będziemy mogli m.in. zakupić nowy sprzęt do realizacji celów statutowych oraz w znacznym stopniu skupić się na rozwoju naszej fundacji.

Całość dotacji sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach PROO 1a. Komitet do spraw Pożytku Publicznego