W miesiącu Październiku nasi Seniorzy mogli na cotygodniowych zajęciach warsztatowych o tematyce podniesienia kompetencji cyfrowych oraz poprawy bezpieczeństwa w sieci. Specjaliści w dziedzinie technologii mobilnych oraz IT poprawili umiejętności Seniorów pod kątem obsługi smartfona, komputera, działań w sieci, obsługi poczty e-mail itd. Zajęcia były przeprowadzane w małych grupach – uczestnicy zostali podzieleni na grupy w zależności od poziomu obsługiwania i wiedzy na temat nowych technologii. Następnie mogli w ten sposób wymieniać się swoimi doświadczeniami oraz zwiększać umiejętności przy obecności instruktorów. Jeśli chodzi o część dotyczącą bezpieczeństwa- zostały poruszone sprawy metod oszustw stosowanych w ostatnim czasie wobec Seniorów – w tym o metodzie na wnuczka, czy wypadku członka rodziny.

Zajęcia i warsztaty są organizowane w ramach projektu „Aktywni Seniorzy – w grupie mocni, w działaniu radośni!” w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2023 od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.